Stichting Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân

van totaal € 500 (6%)

Kleurrijk Fryslân wil een positieve bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving vanuit de invalshoek levensbeschouwing met respect voor de identiteit van de ander en op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. Daarbij is de dialoog een kernactiviteit.

Bekijk alle
30-05-2019 | 14:48
29-05-2019 | 09:45