Rondomzorg

van totaal € 250 (14%)

Rondomzorg is een kleinschalige zorginstelling in Leeuwarden, voor mensen met vaak een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematieken en/of verslavingen.

Onze maatschappij wordt steeds complexer. Informatica, automatisering en systemen maken het leven enerzijds makkelijker, anderzijds ingewikkelder. Er is steeds minder ruimte voor simpel, ambachtelijk en eerlijk handwerk. Door deze trends verandert ons leven voortdurend en steeds sneller. Mensen met beperkingen hebben meer moeite om zich aan te passen, zingeving te ervaren en een zinvol bestaan op te bouwen. Anderzijds wil onze maatschappij dat mensen meer verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen, meedoen en ruimte krijgen voor hun eigen kracht. Om dit te kunnen moet aan een zekere groep mensen ondersteuning en compensatie voor hun beperking geboden worden om die eigen kracht en mogelijkheden ten volle te ontplooien. Dit brengt ons tot de volgende stellingen:

Iedereen die dat nodig heeft, heeft recht op de hulp en ondersteuning die hem/haar verder brengt in het leven.
Iedereen heeft zingeving, waardering, aandacht en compassie nodig in het leven.
Iedereen verdient de kans een zinvol en zingevend leven te leiden.

Bekijk alle